Medisch Pedicure Ingrid STAAT voor goede voetzorg

Voor professionele en hartelijke voetzorg bij u thuis of in mijn praktijkruimte in het mooie Betuwse dorp Maurik

Even voorstellen, wie ben ik en hoe werk ik, 

 

Ik ben Ingrid Vos-Staat, begin 50 en heb een achtergrond van meer dan 25 jaar als woonbegeleidster en verpleegkundig begeleidster in de gehandicaptenzorg. En als ziekenverzorgende I.G. in de ouderzorg. Zowel in het verpleeghuis, een focuswoning als in de thuiszorg. 

Ik ben een levendig maar rustig handelend persoon die hecht aan goed zorg dragen voor datgene wat mij is toevertrouwd, betrouwbaarheid, kwaliteit en autonomie. Vanuit deze waarden wil ik ook graag werken in mijn eigen medisch pedicure praktijk.

Het is mijn verlangen om, met mijn kennis van en vaardigheden met huid, nagels en kleine voetaandoeningen, minder mobiele mensen (door ouderdom en/of verstandelijke- en/of lichamelijke beperking) op betrouwbare, kwaliteitsgerichte en vriendelijke wijze de voetzorg te bieden waar men op dat moment behoefte aan heeft, in de thuissituatie van de cliënt.

Dit zal ik doen door als medisch pedicure, Provoet gecertificeerd, middels een ambulante praktijk aan huis bij de cliënt, betrouwbare en kwalitatief goede voetzorg te leveren in combinatie met een bescheiden maar kwalitatief goede productlijn met verzorgingsadvies.

Ik signaleer dat ouderen, verstandelijk- en/of lichamelijk beperkte mensen vanwege mobiliteitsproblemen (door fysieke oorzaak of doordat er onvoldoende begeleidende personen beschikbaar zijn) onvoldoende in staat zijn om tijdig (medische) pedicure-zorg te ontvangen omdat zij niet, of niet goed, bij een pedicure kunnen komen.

Ik geloof dat als deze mensen ambulante (medische) pedicure-zorg ontvangen dit verergering van de voetproblemen voorkomt, hun voetgezondheid verbeterd en dat dit direct bijdraagt aan hun (behoud van) mobiliteit en zelfstandigheid. Daarom wil ik ambulant passende, deskundige en volledige medische pedicure-zorg aanbieden aan deze doelgroepen, zodat ook zij tijdig deskundige voetzorg ontvangen.

Ik signaleer ook dat sommige pedicures niet altijd in staat zijn om, naast hun vakinhoudelijke professionaliteit, passend om te gaan met dementie, verstandelijke beperkingen en diverse (ook psychische-) ziektebeelden en de, daarmee niet zelden samenhangende, gedragsproblematiek. Vanuit mijn kennis van en ervaring met deze zaken kan ik als medisch pedicure van meerwaarde zijn voor deze doelgroepen omdat ik hun beperking of ziektebeeld, en hun gedrag naar aanleiding hiervan, begrijp en er passend en met respect mee kan omgaan.

De waarden betrouwbaarheid, autonomie en goed zorgen voor dat wat je is toevertrouwd drijven mij in de manier waarop ik mijn dienst aanbied. Dit betekent voor mijn cliënten dat ik duidelijk, zorgvuldig en volledig met hen (en hun familie) communiceer (betrouwbaarheid), hun autonomie en eigen regie in hun huis en in hun leven respecteer (autonomie) en mijn werk grondig, punctueel, vakkundig en hygiënisch uitvoer na een gedegen opleiding en certificering en met kwalitatief goed materiaal (goed zorg dragen voor dat wat je is toevertrouwd).

Naast mensen uit de genoemde doelgroepen is ieder ander die wél mobiel is en liever zelf naar een pedicure toegaat, natuurlijk ook hartelijk welkom in mijn praktijkruimte in Maurik. Deze bevindt zich op een eerste verdieping en uiteraard kan elke man of vrouw, jong of oud, een afspraak maken voor een gehele of een gedeeltelijke voetbehandeling. Op pagina 3 van deze website vindt u een dienstenoverzicht. Op pagina 4 de contactmogelijkheden. De praktijk is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag.

                               Ingrid Vos-Staat

Telefoon        :    06 411 264 35

E-mail             :    pedicurestaat@gmail.com

of                      :    pedicure.nl/maurik

Medisch Pedicure Praktijk STAAT is aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet  (nr. 318636) en geregistreerd in het kwaliteitsregister van Procert (nr. 16892) Kennis en vaardigheden worden doorlopend bijgehouden en uitgebreid door zeer regelmatige bijscholing.

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 8101 7804.

Maak jouw eigen website met JouwWeb